Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale firmei Digital Smart.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet digital-smart.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Digital Smart va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact , în măsura în care ne contactați în acest fel sau datele furnizate prin email sau la telefon.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului Digital Smart prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări privind serviciile oferite de Digital Smart, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru contact din pagina de contact disponibila pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Digital Smart de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Digital Smart poate dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Digital Smart, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea , Digital Smart cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

    • – acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    • – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
    • – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
    • – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    • – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: blaga.adelina.work@gmail.com

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați acest link.

DATE DE IDENTIFICARE

Blaga Lucian Daniel PFA

Zalău, Județul Sălaj, Str. 9 Mai, Nr. 1

+40 743937127

contact@digitalsmart.ro